Skladišče Arctur, Nova Gorica

Osnovni podatki

Skladišče Arctur, Kromberk, Nova Gorica

Tip zgradbe: Poslovni objekt

Vgrajeni izdelki: Valovitka 5 svetlo siva, temno siva, rdeča

Leto izgradnje: 2015

Fotografija: Miran Kambič